Artist's statement

Teokseni ovat painottuneet yhteisötaiteeseen sekä liikkuvan kuvan eri muotoihin. Elokuvallinen kerronta on minulle luonteva tapa jäsentää käsittelemiäni aiheita. Elokuvassa minua kiehtoo etenkin liikkeen ja äänimaailman suhde sekä mahdollisuudet luoda teokseen useampia tulkintoja. Yhteisöllisen otteen vuoksi teokseni rakentuvat usein monesta eri näkökulmasta.

Teoksissani käsittelen yhteiskunnallisia valtarakenteita; pohdin sisäänrakennetun arvomaailman seurauksia sekä ryhmäkäyttäytymisen tapoja. Rakennan tarinoita arkeen liittyvistä aiheista ja tapahtumista, jotka ovat mielestäni yhteiskunnallisesti merkittäviä sekä minulle henkilökohtaisella tasolla tärkeitä.